contact

Kunststof Kozijnen en het Energie label

 

Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht bij verkoop van woningen en utiliteitsgebouwen een energielabel te overleggen. Met het energielabel krijgt de nieuwe gebruiker van een gebouw vooraf inzicht in het energiegebruik van het gebouw.

Deze verplichting vloeit voort uit de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen, die moet leiden tot verbetering van de energieprestaties van de gebouwen in de Europese Unie. Met de publicatie van de ingangsdatum van het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG) in het Staatsblad is de regelgeving om de Europese richtlijn in Nederland in te voeren afgerond.

Wat is een energielabel en wat staat erop?

Net zoals het energielabel voor witgoed, geeft het label aan hoe energiezuinig de woning is, op een schaal van A (zeer zuinig) tot en met G (zeer inefficiënt). Dit label is nuttig voor toekomstige kopers en of huurders en gebouweigenaren in de onderhandelingen over de huur- of koopprijs van een gebouw. Aan dit energielabel is ook een energiebesparingadvies gekoppeld, dat aangeeft op welke punten de woning verbeterd kan worden zodat er direct op energie kan worden bespaard. Wie maatregelen treft op grond van dit advies, kan besparen op energielasten en levert een bijdrage aan het milieu. Een energielabel kent een geldigheidsduur van 10 jaar.

Zie de website van VROM voor meer info over het Energie label.