contact

Bepaalde garanties en de milieu aspecten bij het vervangen van de kozijnen

Bij het vervangen van kozijnen kunt u vooral milieuwinst behalen door een demontabel geprefabriceerd model te kiezen met lange levensduur.
Houten en kunststof kozijnen isoleren voldoende. Bij aluminiumkozijnen is dat niet altijd het geval.
U heeft de keus tussen kozijnen van hout, aluminium en kunststof. Voor het milieu maakt het niet uit welk materiaal u kiest.
Wel is er milieuwinst te halen door een kozijn te kiezen met goede constructieve eigenschappen, bijvoorbeeld een montagekozijn met keurmerk.
Deze geprefabriceerde, op maat gemaakte kozijnen hebben een lange levensduur en zijn demontabel. Dit geeft milieuvoordeel bij productie, onderhoud en in de afvalfase.

Houten en kunststof kozijnen isoleren voldoende. Bij de aanschaf van aluminium kozijnen is het belangrijk te letten op de isolatiewaarde.
Een aluminium kozijn met een goede thermische onderbreking isoleert net zo goed als een houten of kunststof kozijn. Een goed isolerend kozijn kan flink wat energie besparen.

FSC Keurmerk
Bij de aanschaf van een houten kozijn hebben kozijnen met het FSC keurmerk de voorkeur. Hout met dit keurmerk komt gegarandeerd uit duurzaam beheerde bossen.

Tips
•De aanschaf van nieuwe kozijnen is een goede gelegenheid om meteen isolerend glas te laten plaatsen.
•Probeer bouw en sloopafval zoveel mogelijk gescheiden te houden, en breng ze naar de gemeentelijke milieustraat. Zo kan veel materiaal weer gebruikt worden:

De mogelijkheden
Afhankelijk van de staat van het oude kozijn heeft u de volgende mogelijkheden:
Houten kozijnen
•U laat het kozijn repareren of deels vervangen.
•U kiest voor een geprefabriceerd montagekozijn, op maat gemaakt of in een standaardmaat.

Aluminium of stalen kozijnen
•U laat het kozijn repareren of deels vervangen.
•U kiest voor een geprefabriceerd montagekozijn, op maat gemaakt of in een standaardmaat.

Kunststof kozijnen
•U laat het kozijn repareren of deels vervangen.
•U kiest voor een geprefabriceerd montagekozijn, op maat gemaakt of in een standaardmaat.


Houten kozijnen
Repareren of deels vervangen
Als ze niet te zeer verrot zijn, kunt u houten kozijnen goed repareren. Slechte stukken vervangt met een passend stuk hout.
Reparaties met kunstharsvulmiddelen (epoxyhars) zijn alleen voor kleinere beschadigingen en het opvullen van gaten.
Voor een goed resultaat moet ook het dieper gelegen houtrot verwijderd worden. Eventueel kunnen boorzuurpillen worden aangebracht op kwetsbare plekken om nieuwe aantasting te voorkomen.

Een op maat gemaakt kozijn
Houten kozijnen zijn gevoelig voor weer en wind, zeker op een onbeschutte plek waar regen en zon vrij spel hebben.
Voor een houten kozijn met een lange levensduur, dat weinig onderhoud nodig heeft, kunt u op de volgende punten letten:

•Kies een houtsoort met duurzaamheidklasse l of ll. Dit kunt u voor het hele kozijn gebruiken of alleen voor de kwetsbare delen (liggende delen en onderkant staande delen).
Kies daarnaast bij voorkeur hout met FSC- en/of Keurhout-logo. Dit hout scoort in milieuopzicht beter omdat het gegarandeerd afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen of plantages.
•Of kies een kozijn waarvan de kwetsbare delen preventief verduurzaamd worden met een boorzuurpil. Het boorzuur verspreid zich door het hout en voorkomt houtrot.
•Of voorkom dat vocht in het hout kan dringen door het kopshout en de verbindingen met kit af te dichten (vingerlassen) en door hout zonder kwasten en harsgangen te gebruiken (lamineren).
Houtsoorten als Europees grenen of vuren krijgt zo voldoende weerstand tegen weersinvloeden.
Een geprefabriceerd montage kozijn
De meeste geprefabriceerde montagekozijnen voldoen aan één van de bovenstaande punten.
Dit geldt in ieder geval voor kozijnen met SGT- en KOMO garantie. Voor deze kozijnen geldt een garantie van 10 jaar, maar bij goed onderhoud kunnen ze wel zo'n 50 jaar meegaan.
U kunt de kozijnen op maat laten maken, of, bij nieuwbouw kiezen voor een standaardmaat.

Aluminium en stalen kozijnen
Aluminium kozijnen zijn goed bestand tegen weersinvloeden. Dankzij een beschermlaag zijn ze onderhoudsarm. Omdat aluminium zelf niet isoleert, moet het kozijn een ' thermische onderbreking' van kunststof hebben.
De isolatiewaarde van het kozijn hangt sterk af van de kwaliteit van de thermische onderbreking.

Repareren of deels vervangen
Aluminium, stalen en kunststof kozijnen kunt u niet zelf repareren.

Een op maat gemaakt kozijn
Aluminium en stalen kozijnen kunt u op maat laten maken. De kwaliteit kan wisselen. Als u kiest voor een geprefabriceerd montagekozijn met het VMRG-Keurmerk ,
dan bent u zeker dat het kozijn voldoet aan een aantal kwaliteitseisen zoals een goede kunststof thermische onderbreking, inbraakwerende voorzieningen en demontagemogelijkheden.
Op aluminium kozijnen wordt vaak een garantie gegeven van 10 jaar op de laklaag, maar bij goed onderhoud gaan ze veel langer mee.

Stalen kozijnen voor buitengebruik zijn nauwelijks verkrijgbaar. Ze worden voornamelijk gebruikt in speciale renovatieprojecten in beschermde stadsgezichten of voor exclusieve architectuur.

Kunststof kozijnen
Kunststof kozijnen zijn goed bestand tegen weersinvloeden, en gaan zeker 50 jaar mee. Dankzij een beschermende afwerklaag zijn ze onderhoudsarm.
Kunststof kozijnen hebben tegenwoordig altijd een recycle-garantie. Bij sloop kunt u ze apart inleveren voor hergebruik.


Repareren of deels vervangen
Het is mogelijk om PVC kozijnen te laten repareren en herkleuren door de vakman. Het voordeel is dat de levensduur van het kozijn wordt verlengd, omdat het kozijn langer mooi blijft.
Bij het repareren worden speciale PVC pasta's gebruikt. Deze worden ter plekke in de exacte kleur gemengd. De pasta gaat een chemische verbinding aan met het materiaal en wordt één geheel met het behandelde PVC.
Bij ernstige beschadiging moet het hele kozijn of delen ervan worden vervangen.


Een op maat gemaakt kozijn
Een kunststof kozijn kunt u op maat laten maken. Als u kiest voor een geprefabriceerd montagekozijn met het KOMO-keurmerk ,
dan weet u zeker dat het kozijn voldoet aan strenge eisen wat betreft constructie en inbraakwering.

Meer milieueigenschappen
Geprefabriceerde montagekozijnen
Montagekozijnen hebben vaak een langere levensduur dan een kozijn dat u zelf laat maken. Andere voordelen zijn:

•Minder materiaalgebruik en minder afval.
Door seriematig te werken is minder materiaal nodig en ontstaat minder afval.
Ook bij de afwerking met lak in een spuitinstallatie en bij het verpakken kan zorgvuldiger en zuiniger gewerkt worden waardoor minder vervuiling ontstaat.
•Meer hergebruik van afvalmateriaal.
Afval dat in de fabriek ontstaat, wordt vaak weer hergebruikt. Hoogwaardig hergebruik is hier makkelijker dan op de bouwplaats.
•Demontabel en recyclebaar.
Montagekozijnen zijn demontabel en kunnen dus sneller worden gerepareerd of vervangen zonder sloop- en breekwerk en makkelijker worden recycled als ze worden afgedankt.
Isolatie
Via kozijnen gaat warmte verloren, en dit is nadelig voor het milieu. Hoeveel energie verloren gaat, hangt af van de isolatiewaarde.
Deze wordt uitgedrukt in de U-waarde (warmtedoorgangscoefficient in Watt/m2 K). Hoe hoger de U-waarde, hoe meer warmte het kozijn doorlaat, dus hoe slechter de isolerende werking.
Volgens het Bouwbesluit mag de U-waarde van kozijnen in de buitengevel maximaal 4,2 W/m²·K zijn.

De U-waarde van houten en kunststof kozijnen (montage of niet) is circa 2,4 W/m²·K, en voldoen dus ruim aan de regels.
In aluminium kozijnen kan met een zogenaamde thermische onderbreking van kunststof dezelfde waarde of beter worden bereikt.
De U-waarde van aluminium kozijnen is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de thermische onderbreking.

Zeker in verwarmde vertrekken is het belangrijk om te kiezen voor een aluminium kozijn met een lage U-waarde.

Onderhoud van houten kozijnen
Goed onderhoud verlengt de levensduur van houten kozijnen. Hoeveel onderhoud nodig is hangt af van het gebruikte hout.
Een niet verduurzaamd, ter plaatse gemaakt kozijn moet u jaarlijks schoonmaken en beschadigingen aan de verflaag moeten worden bijgewerkt. Na 5 of 6 jaar moet het hele kozijn worden overgeschilderd.
Gebruik hiervoor oplosmiddelarme verf of beits.

Montagekozijnen met keurmerk hoeven minder vaak geschilderd te worden, afhankelijk van de kwaliteit en de weersinvloeden.

Een prefab montagekozijn van b.v. robinia of eiken (duurzaamheidklasse 1 of 2) hoeft niet te worden geschilderd. U kunt het natuurlijk wel schilderen als u een kleurtje wilt.

Bij een prefab montagekozijn van b.v. lariks of grenen (duurzaamheidklasse 3 of 4) kunt u de levensduur wel verlengen door het kozijn te schilderen.
Naast de jaarlijkse controlebeurt zult u ongeveer eens in de 8 - 10 jaar het kozijn in z'n geheel moeten overschilderen.

Boorzuurpillen tegen houtrot kunt u ook in bestaande kozijnen aanbrengen bij de kwetsbare delen. Houten kozijnen zijn goed te repareren. Dit verlengt de levensduur.

Meer tips
•Naden en kieren
Zorgvuldig werken en goed meten voorkomt naden, voegen en kieren. Dit beperkt het gebruik van afdichtingsmiddelen.
Ook het gebruik van prefab-producten met tevoren aangebrachte afdichtingen, en schone en droge voegen beperkt onnodig gebruik afdichtingsmiddelen.
Goede afdichting van naden voorkomt niet alleen energieverlies, maar zorgt ook voor geluidisolatie. 
•Raamdorpels
Raamdorpels beschermen het onderliggende deel van de gevel tegen vervuiling en vocht.
Raamdorpels van keramische elementen, staalplaat, natuursteen, gegoten composietsteen of prefab beton hebben uit milieuoogpunt de voorkeur.
De productie van deze materialen levert weinig milieubelasting op, de materialen hebben weinig onderhoud nodig en hebben een lange levensduur.
•Ventilatie
Ventileren is belangrijk voor een gezond binnenmilieu. De meest eenvoudige manier is een klepraam of jaloezieschuiven in het glas van een bovenraam.
Ventilatieroosters in het kozijn zijn duurder maar inbraakveiliger, en houden insecten buiten.
•Inbraakbeveiliging
Kozijnen en ook deuren met het Politie Keurmerk Veilig Wonen zijn beter bestand tegen inbraak.
De eisen zijn vastgelegd in het Politiekeurmerk dat werkt met een 100-puntensysteem om de mate van inbraakwerendheid vast te leggen. De score (0-99%) geeft de vermindering van de kans op inbraak aan.
Sommige inbraakverzekeringen geven een korting op de premie als een huis voldoet aan de minimale eisen van het Politiekeurmerk.
Alle gevelelementen met KOMO keur, 'Klasse 2 NEN5096' (te herkennen aan de sticker met deze tekst) en met het VMRG-keurmerk of het VKG-keurmerk, voldoen aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.
Afval
Probeer bouw en sloopafval zoveel mogelijk gescheiden te houden, en breng ze naar de gemeentelijke milieustraat. Zo kan veel materiaal weer gebruikt worden:
•Ongeschilderde houten kozijnen kunnen worden gebruikt bij de productie van plaatmateriaal. Geschilderd hout kan als brandstof worden gebruikt bij de elektriciteitsopwekking.
•Kunststof kozijnen worden gerecycled. Er worden onder andere nieuwe kozijnen van gemaakt.
•Stalen kozijnen kunnen bij het oud ijzer. Het is als 'schroot' een onmisbare grondstof van nieuw staal.
•Aluminium kozijnen worden gerecycled tot hoogwaardige (bouw)producten. De benodigde energie bedraagt maar 5 procent van de hoeveelheid energie die nodig was voor de eerste productie van aluminium.
Lak- en verflagen en thermische isolatie in de profielen zijn geen probleem bij de recycling.

Labels en keurmerken
FSC en Keurhout-duurzaam
Forest Stewardship Council (FSC) en Keurhout logo stellen eisen aan hout op gebied van duurzaamheid en milieu.

FSC staat op hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Houten kozijnen (ook gevingerlast, gelamineerd of met duurzaamheidklasse l of ll) zijn steeds vaker te koop met FSC-keurmerk.

Keurhout-Duurzaam is van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). De VVNH beoordeelt certificaten voor duurzaam bosbeheer van andere organisaties.
Hout met het Keurhout-logo is beperkt te koop, het wordt vooral gebruikt door de overheid en het bedrijfsleven.

KOMO-keur

KOMO-keur let vooral op kwaliteit en niet op milieu. Kozijnen kunnen een KOMO-certificaat dragen voor kozijnprofielen of het totale kozijn, inclusief hang- en sluitwerk en EPDM afdichtingen.

SGT
Ruim 130 timmerfabrikanten zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Timmerwerk (SGT). Zij moeten KOMO-kwaliteitsverklaringen bezitten en worden gecontroleerd door de onafhankelijke Stichting Keuringsbureau Hout (SKH). Kozijnen, deuren en ramen met SGT hebben tien jaar garantie. De eisen gelden voor de constructie van het product.

Er worden geen milieueisen gesteld aan het materiaalgebruik en de productie.

Het VMRG keurmerk
Leden van de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG) voldoen aan kwaliteitseisen en -adviezen en mogen het VMRG-keurmerk voeren. Alle leden en partners zijn aangesloten bij de Stichting Alu-Eco.

Aluminium kozijnen met VMRG-keurmerk hebben een thermische onderbreking om energieverlies tegen te gaan. Ze voldoen aan eisen op het vlak van inbraakbeveiliging en blijven gegarandeerd lang goed en mooi.
Aluminium dat tijdens fabricage, sloop of renovatie vrijkomt, wordt hergebruikt.

Stichting Recycling VKG
De Stichting Recycling VKG regelt het hergebruik van kunststof kozijnen in Nederland. Aangesloten bedrijven zijn herkenbaar aan een (jaarlijks afgegeven) Certificaat van Betaling.
Alle in Nederland afgedankte kunststof kozijnen worden geaccepteerd bij de depothouders, dus ook oude kozijnen zonder dit logo voor terugnamegarantie.